Safe Foundation

Safe Foundationsafe foundation
In 2002 hebben jongeren in het Anuradhapura District jeugdclubs opgericht met het doel de ontwikkeling van jeugdigen in afgelegen buitengebieden te stimuleren. In 2006 kon deze groep zich als NGO laten registreren onder de naam Safe Foundation.  In 2009 waren er 64 jeugdclubs met 4600 leden. De bevolking van deze buitengebieden bestaat voornamelijk uit arme agrarische mensen.
In 2009 komt Stichting Theo de Wit in aanraking met deze organisatie en gaat sanitaire projecten van deze organisatie financieren. Er worden wc-huisjes gebouwd en waterputten geslagen. Ieder jaar worden er aan schoolgaande kinderen rugtassen met inhoud verstrekt. Om het gezinsinkomen te verbeteren is er sinds begin 2011 een microkrediet programma. Dit programma is zeer succesvol; de deelnemers zijn meer verantwoordelijk en de gezinsinkomens zijn toegenomen.

Safe Foundation zet zich in het bijzonder in voor gezinnen met kinderen. Safe Foundation werkt in de dorpen met vrouwenverenigingen (womensocieties WS). Deze WS krijgt van een eigen lid een verzoek voor een krediet. De WS gaat bekijken of het voorgestelde project haalbaar is. Dan wordt Safe Foundation ingeschakeld voor de financiën.

 

Social
Advancement for
Family
Empowerment
Foundation

 

Harsha Jayarathna, de chairman van Safe Foundation, werd opgeleid en begeleid door de honorair inspecteur van de Theo de Witstichting  Siri Dodantenna. (Siri is overleden 14 december 2011)