Doelstelling

Het doel van de Stichting Theo de Wit-Lanka Education Fund is het helpen verbeteren van de positie van kansarmen in Sri Lanka in het algemeen en in het bijzonder die van kinderen en gehandicapten.

Dit betekent in de praktijk, dat de stichting hoofdzakelijk projecten steunt die de levensomstandigheden van deze kinderen verbetert. Daarnaast verleent de stichting steun bij het verstrekken van microkrediet en steunt in voorkomende gevallen individuele minder draagkrachtige personen en gezinnen in hun streven naar een menswaardiger bestaan .

De stichting selecteert projecten op basis van meldingen van contacten in Sri Lanka op haalbaarheid. Daar waar mogelijk probeert de stichting voor de geselecteerde projecten ook steun te vinden bij bestaande charitatieve organisaties in Nederland zoals Wilde Ganzen, ICCO (voorheen NCDO).

De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI, waardoor uw gift fiscaal aftrekbaar is. Fiscaalnummer: 8107.72.565

Het bovenstaande is in een wat formeler jasje verwoord in ons beleidsplan.
Beleidsplan