Afgeronde projecten

De volgende projecten zijn sinds 1993 gerealiseerd.

 

2021

Begin uitbreiding LTEC

Het enige grote project voor het jaar 2021 is het begin van de uitbreiding van het Leon Thijssen Education Centre (LTEC)  geworden. Een verdieping op dit multifunctionele centrum. In dit centrum krijgen kinderen, vrouwen en mannen onderwijs, workshops, voorlichting en is er een uitleenbibliotheek. Ook kunnen vrijwilligers uit het buitenland en studenten van universiteiten overnachten. Deze jongeren willen een steentje bijdragen aan de mensen in plattelandsgebieden.

Een groot project met grote financiële offers voor onze kleine stichting. We zijn gestart met fondsenwerving voor een bedrag van ruim € 40.000. De Wilde Ganzen organisatie heeft toegezegd te helpen. Mede met behulp van een fondsenwerver hopen we in 2022 de benodigde gelden bij elkaar te krijgen.

   

 

Gezinsondersteuning

9 gezinnen werden ondersteund door donateurs die hiervoor maandelijks doneren.

 

2020

Covid ondersteuning voor SAFE Foundation in Anuradhapura district

Begin van de COVID -19 pandemie: Voor de meest zwaar getroffen gezinnen in het gebied Anuradhapura, is halverwege het jaar besloten een financiële bijdrage te geven. Het totaalbedrag werd in één keer overgeschreven naar onze zusterorganisatie SAFE Foundation om zoveel mogelijk bankkosten uit te sparen. SAFE Foundation verdeelde het geld aan de getroffen gezinnen in de vorm van voedselpakketten. Ons verzoek aan de Wilde Ganzen om bij te dragen werd gehonoreerd, waardoor we dubbel zoveel mensen konden helpen.

 

Rugzakken voor schoolkinderen

Zoals elk jaar is de uitdeling van 400 rugzakken voor schoolkinderen met inhoud: schriften, potloden, kleurpotloden, puntenslijper en tekenblok. Dit is altijd weer een groot succes.

Toiletten gebouwd bij Paniyankadawela

Ook in 2020 werden er weer 8 toiletten gebouwd in de omgeving van Paniyankadawela

Hulp voor gehandicapte kinderen 

Hulpmiddelen en medicijnen voor gehandicapte kinderen, zoals gehoorapparaten.

Gezinsondersteuning

8 gezinnen werden ondersteund door donateurs die hiervoor maandelijks doneren.

Extra hulp kleuterschool

Een kleuterschool in Anuradhapura werd ondersteund voor extra beveiligingen aan te brengen.

 

2019

LTEC gerealiseerd

Na een succesvolle werving van fondsen en ruime giften na het overlijden van Leon Thijssen kon onderstaand gebouw gerealiseerd worden. Gezien het vele werk en de grote betrokkenheid werd aan het nieuwe centrum de naam het Leon Thijssen Education Centre (LTEC) gegeven.

 

De kosten voor het gebouw hebben de kas van de stichting geplunderd.

Buiten het LTEC zijn er alleen wat kleine projectjes geweest.

 

Gezinsondersteuning

14 gezinnen werden ondersteund door donateurs die hiervoor maandelijks doneren.

 

2018

Brillenactie in Paniyankadawela

Oude brilmonturen uit Nederland krijgen een 2e leven in Sri Lanka. Ze liggen prachtig in lange rijen op een tafel en er komen elke keer veel mensen op af. Een opticien meet bij de mensen de glassterkte op en met het montuur en een briefje met de sterkte gaan blije mensen naar een brillenwinkel in de stad waar nieuwe glazen voor weinig geld voor de stichting, in de monturen worden gezet.

 

Gezinsondersteuning

10 gezinnen werden ondersteund door donateurs die hiervoor maandelijks doneren.

 

Toilet met douche in Ella gebouwd

In het voorjaar hebben enkele bestuursleden en donateurs een bezoek gebracht aan Sri Lanka. In Ella en omgeving zijn de paar gezinnen bezocht die door de stichting ondersteund worden. Doordat iemand van het gezelschap naar het toilet wilde, werd duidelijk hoever deze mensen naar die plaats moeten lopen. Omdat het huis hoog ligt loopt er een “weggetje” met erg ongelijke trappen naar beneden. Dan voorbij een ander huis en tenslotte over een slootje dat afgedekt is met een paar planken. Geen lamp te bekennen voor ’s avonds.

 

 

Oud gebouw wordt vervangen

Al enige jaren maakt de SAFE Foundation gebruik van vrijwilligers uit alle uithoeken van de wereld.  Jongelui doen mee met allerlei activiteiten, geven Engelse les, muziekles en zijn van grote waarde voor de stichting daar.

Ze worden ondergebracht in een vreselijk gebouwtje, klein en muf. Het kantoor van SAFE Foundation is daar ook in gevestigd.

Oude gebouw

We beginnen in 2018 met activiteiten om geld in te zamelen voor het realiseren van een nieuw gebouw, een multifunctioneel centrum, waarin kinderen op allerlei gebied worden onderwezen, trainingen kunnen worden gegeven aan vrouwen, een bibliotheek kan worden gehuisvest om boeken uit te lenen aan de bibliotheekjes in de diverse dorpen, maar waar ook slaapgelegenheid komt voor de vrijwilligers uit diverse landen.

En tevens het nieuwe kantoor voor de mensen van SAFE Foundation. Op 12 augustus 2018 was er een uitzending van de Wilde Ganzen op TV met een uitzending over ons centrum.

 

2017
Laptops voor de SAFE Foundation

SAFE Foundation in Paniyankadawela had laptops nodig om onderwijs te geven aan kinderen en volwassenen. Wij hebben hiervoor fondsen geworven en Donk Grote Stichting te Apeldoorn heeft geld geschonken om laptops aan te schaffen.

Een leraar geeft vrijwillig les en jong en oud zijn dolgelukkig en ijverig aan de slag gegaan.


Toiletten bij Paniyankadawela

Om de nood aan goede sanitaire voorzieningen en de hygiëne te bevorderen zijn er 10 toiletjes gebouwd in een dorpje in de buurt van Paniyankadawela. De “toiletten” waren slechts plekken in het bos.

 

Nieuwe woning

Het nieuwe huis van mevrouw Champika Gunawardena is nu afgebouwd en een paar maanden later is de elektriciteit aangelegd en zijn de ramen geplaatst.

Zij en haar 2 zonen wonen nu prinsheerlijk in hun nieuwe onderkomen. Niet te vergelijken met hun vorig krot.

 

Rugzakken voor schoolkinderen

De uitdeling van 400 rugzakken voor schoolkinderen met inhoud: schriften, potloden, kleurpotloden, puntenslijper en tekenblok is elk jaar weer een groot succes. Door vertegenwoordigers van verschillende organisaties en overheid worden veel speeches gehouden. Tijdens de uitreiking wordt nadrukkelijk gezegd dat de Stichting Theo de Wit de schenker is en steeds hulpvaardige steun verleent.

Huizenproject in Ella

In Ella bij de weduwe Siriyawathie is een terras gebouwd boven de afgrond ter voorkoming van verdere grondafbrokkeling. Haar huisje is het eerste huisje van het huizenproject dat in 2005 startte.

De grond rondom het huis werd steeds minder door de regen, tot het op het laatst nog maar 2 meter zat tussen huis en afgrond.

Gezinsondersteuning

8 gezinnen werden ondersteund door donateurs die hiervoor maandelijks doneren.

 

2016     

Safe Foundation in het Anuradhapura district

Microkrediet

 

2015           

Safe Foundation in het Anuradhapura district

In het Theo de Wit Resource wordt een kleuterschool gestart. De stichting  heeft de kosten op zich genomen voor de aanschaf van speeltoestellen.

 

2008-2015       

Beroepsopleiding doven in Bandarawela

Medio 2008 heeft de Disabled Persons’ Development Foundation een opleiding gestart  voor doven boven de 18 jaar. De opleiding bestaat uit een cursus kleding naaien en duurt negen maanden.  Het leerprogramma is sindsdien uitgebreid met leerbewerking (schoenen) en houtbewerking (tafels, stoelen, bedden).

Voor de houtbewerking is een prachtige set beitels geschonken door een donateur.

In 2015 heeft de stichting weer een bijdrage geleverd voor deze beroepsopleiding.

 

2014  

Safe Foundation in het Anuradhapura district

Uitbreiding microkrediet

 

2013-2014

Safe Foundation in het Anuradhapura district

Paniyankadawela, genoemd: Theo de Wit Resource Center. Het financieren van het gebouw op het terrein en bij het kantoor van Safe Foundation. Een gebouw met meerdere functies: zoals  twee klassen kleuterschool, vergaderruimte voor de ouders en voor bijeenkomsten van women societies.

 

2013         

Safe Foundation in het Anuradhapura district

Siyambalawa en Puwarsankulama 15 wc’tjes

 

2013   

Safe Foundation in het Anuradhapura district

Microkrediet

 

2013     

Safe Foundation in het Anuradhapura district

200 schooltassen aan leerlingen uit negen dorpjes in omgeving Anuradnapura.

 

2013           

Safe Foundation in het Anuradhapura district

In 4 dorpjes een start gemaakt met het opzetten van bibliotheken voor de jeugd.

 

2013   

Safe Foundation in het Anuradhapura district

Saliyapura bejaardentehuis, geschenken voor bejaarden.

 

2012  

Safe Foundation in het Anuradhapura district

Mahairikewa. Materiaal geschonken door donateurs voor het Boeddhatempeltje en bijenkasten.

 

2012   

Doven- en blindenschool Tangalle.

Voor de afdeling houtbewerking is een prachtige set beitels geschonken door donateurs.

 

2012    

Safe Foundation in het Anuradhapura district

Siyambalawa, 85 kinderen uit het dorp krijgen gevulde schooltassen.

 

2012-2013

Safe Foundation in het Anuradhapura district

Helambagaswewa. Een erg arm gebied zonder elektriciteit.

In drie dorpjes komen 10 putten en 58 toiletten.

 

2011-2013

Safe Foundation in het Anuradhapura district

Financiering van een derde deel voor het sanitatieproject in Siyambalagaswewa

 

2011

Safe Foundation in het Anuradhapura district

Verstrekken micro-krediet

 

2011

Safe Foundation in het Anuradhapura district

Bouw 20 toiletten en drie waterputten in Mahairikewa

 

2011

Farook in Anuradhapura

Verstrekken lening voor aanschaf driewieltaxi

 

2011

Asela Sampath in Mihintale

Verstrekken lening voor bouw muur rond waterput

 

2010

Communicatie middelen t.b.v. Safe Foundation

Aanschaf laptop
Aanschaf printer en digitale camera

 

2010

Gezinsvervangend tehuis “House of Light” in Melsiripura

Afbouw van een hal en slaapzaal
Aanschaf 15 bedden en matrassen

 

2010

Safe Foundation in het Kebithigollewa district

Financiering van de betonnen vloeren voor 21 huizen in Mahanikawewa

 

2010

Child Club Divisional Association in het Anuradhapura district

Bouw 17 toiletten, drie waterputten en reparatie van twee putten in Mankadawala

 

2010

Deaf and Blind School in Tangalle

Herstel houtbewerkingsmachine
Aanschaf timmerhout

 

2010

Safe Foundation in het Anuradhapura district

Bouw 10 toiletten en een waterput in Peeniyagala

 

2009

Bentota

Aanschaf wasmachine voor tehuis Sugatha Home Aged

 

2008 – 2009

Siwmaga Community Organisation in Horowpotana

Bouw 26 toiletten en drie waterputten in Morakewa en sponsoring schoolspullen voor 23 kinderen

 

2008 – 2009

Arunodaya Maha Sangamaya in Medirigiriya

Bouw 15 toiletten en vier waterputten

 

2008 – 2009

Opleiding voor doven in Bandarawela

In oktober 2008 is een beroepsopleiding gestart in Bandarawela voor dove jongvolwassenen. De stichting heeft voor het opzetten van deze opleiding een bijdrage geleverd

 

2008

Mirisawetiya Preschool in Anuradhapura

Bijdrage voor muur en poort op schoolterrein

 

2008

Theppankulama School in Saliyapura

30 Tafels en stoelen voor de hoogste klassen

 

2005 – 2009

Rajarata Participatory Development Foundation in Medawachchiya

Bouw 77 toiletten en 34 waterputten in de arme buitengebieden van Padaviya met een bijdrage van Stichting Liberty voor de eerste fase

 

2007 – 2008

Bouw uitbreiding kinderdagverblijf in Medawachchiya, medefinanciering Wilde Ganzen en Stichting Inzet der Lage Landen

 

2007

Aanschaf twee bromfietsen t.b.v. de vrouwelijke veldwerkers in Padaviya

 

2006

DS Senenayake Primary School in Anuradhapura

Aanschaf vier pc’s voor primair onderwijs

 

2005

Tsunami

Directe noodhulp
Vissersboten via National Development Bank
Steun aan de wederopbouw van Galle via Stg Nederland-Sri Lanka in Den Haag
Aanschaf huishoudelijke apparatuur voor diverse gezinnen

 

2005

Counsil for the Blind in Colombo   

Aanschaf braille papier in Mumbai (India)

 

2005 – 2006

Vaalvosai dovenschool in Batticaloa

Bouw internaatsgebouw;
Medefinanciering door NCDO

 

2004 – 2005
A/Siri Sangabo Primary School, Wannihelambewa in het Anuradhapura district

Bouw bibliotheek;
Medefinanciering door Wilde Ganzen

 

2004 – 2005
Bentota

Bouw tehuis voor kinderloze bejaarden in Sugatha Home Aged in Bentota;
Met bijdragen van een familie en Stichting Liberty

2004
Good Shepherd Tamil meisjesschool in Colombo

Bijdrage aankoop land t.b.v. uitbreiding schoolgebouw

 

2003
Deaf and Blind School in Bandarawela

Watervoorziening en bouw toiletten bij internaat
Schoolbibliotheek
Koeienstal
Bestrating
Meubilair eetzaal
Meubilair school

 

2003
Zahira College in Anuradhapura
Bouw waterkering op schoolterrein

 

 

 

2003 – 2004

Bouw jongensinternaat, Tangalle
Medefinanciering door Wilde Ganzen/ICCO

 

2002
Deaf and Blind School in Tangalla

Computer met printer
Fax

 

2004 – 2006

Kumbukkana Deaf and Blind School; Monaragala district

Bouw eetzaal;
Medefinanciering door Wilde Ganzen.

 

2002
Kumbukkana Deaf and Blind School

Meubilair voor nieuw schoolgebouw

 

2001 – 2002
Anuradhapura Deaf and Blind School
Uitzending mevrouw Erna Snoeren en aanschaf materiaal voor kinderen

 

Alle verdere bijdragen voor 2001 zijn voor Anuradhapura Deaf and Blind School

 


2001

Renovatie van de timmerwerkplaats en bouw kamers voor pelgrims,
Medefinanciering door Wilde Ganzen
Bestrating op het schoolterrein en afvoer van het regenwater; medefinanciering door Wilde Ganzen
Kopieermachine

 

2000 – 2002

Bijdrage in de salariskosten voor een administrateur, een (nacht)waker en het schoolhoofd

 

1998 – 2002

Bijdrage in de salariskosten van het zes personen tellende internaatspersoneel

 

1998 – 2001

Nieuwbouw van het meisjesinternaat;
Medefinanciering door NCDO

 

1997

Elektrische bedrading van alle school- en internaatsgebouwen vernieuwd

 

1997

Bibliotheek ingericht in één van de lokalen van het audiologisch centrum

 

1994

Er zijn zes regletten (hulpmiddel bij brailleschrijven) aangeschaft en nieuwe tafels, stoeltjes en bedden

 

1994 –1997

Bouw van een audiologisch centrum (AC bestaande uit 6 lokalen), waar in één van de lokalen apparatuur staat voor klassikale spraaklessen (zogenaamd klasse systeem)