Bouw van de eerste verdieping van het Leon Thijssen Education Centre gereed

Ruim twee jaar geleden besloten we om de uitbreiding van het LTEC door de bouw van een verdieping op het bestaande gebouw te ondersteunen.

Na inspanningen van velen, donaties van diverse vermogensfondsen, de ondersteuning van onze trouwe donateurs en met  ondersteuning van de Stichting Wilde Ganzen werd het geld voor de bouw en kosten voor de inrichting ingezameld.

Door de politieke en economische crisis in de afgelopen jaren liep het project de nodige vertraging op. De forse inflatie, het tekort aan bouwmaterialen, weinig of geen vervoer voor de bouwvakkers is het toch eindelijk na twee jaar gelukt de uitbreiding van het LTEC af te ronden. Ook de binnenafwerking, de inrichting en de benodigde leermiddelen konden worden afgerond en aangeschaft.

Wij zijn er heel blij mee en ook erg trots op. Onderstaande foto’s geven een aardig beeld van de actuele situatie. Tijdens het bezoek van enkele bestuursleden in het voorjaar van 2024 zal de officiële opening plaatsvinden. We zullen er dan nog uitgebreider op terugkomen en meer foto’s tonen.

De lokale gemeenschap zal van het vergrote gebouw heel veel profijt hebben. Kinderen en (jong)volwassenen kunnen onderwijs krijgen. Er wordt voorlichting gegeven onder meer op het gebied van landbouw, gezondheid en werken in het buitenland.

Er is een bibliotheek, lokalen voor onderwijs en is ook het kantoor van de SAFE Foundation gevestigd. Tevens is er nu logeerruimte voor de docenten tijdens hun lesgevende periode.

Dit alles is tot stand gekomen onder de bezielende leiding van Harsha Jayarathna.

Het vergrote gebouw voorziet in een brede behoefte voor de lokale bevolking. Men krijgt hulp en ondersteuning en daarmee vooruitgang, houvast en zicht op een betere toekomst na tientallen jaren van burgeroorlog, rampen zoals de tsunami, aanvallen op kerken en toeristenhotels,  Covid, barre economische omstandigheden en misoogsten.

Nogmaals veel dank voor de financiële steun van velen.