Afscheid bestuursleden

Afscheid

 

Op 24 juli 2021 is afscheid genomen van de volgende mensen die jarenlang betrokken waren bij de stichting.

 

Gijs van Randwijk, de oprichter van de stichting, heeft na het overlijden van Arnold Groothuis te kennen gegeven het bestuur te willen verlaten, maar wil wel graag op de hoogte blijven van het reilen en zeilen van “zijn” stichting en is altijd bereid om hulp te bieden als daarom wordt gevraagd.

Gijs kent het land Sri Lanka en zijn bewoners al vanaf de jaren zeventig. Met Theo de Wit, zijn partner, ging hij er vele malen op vakantie en bracht door middel van geld en goederen verlichting aan de behoeftigen. Na het overlijden van Theo in 1986 vond Gijs het erg moeilijk om weer naar zijn tweede vaderland te gaan. Pas toen hij Arnold Groothuis leerde kennen werden de bezoeken jaarlijks weer richting het oosten afgelegd.  In 1993 werd de stichting door Gijs en Arnold opgericht.

Gijs heeft het voorzitterschap vanaf 1993 tot 2008 vervuld met de grootste precisie. Daarna is hij tot begin 2018 secretaris geweest. Het bestuur zal zijn inbreng node missen.

 

Joke ter Halle is al lid van het bestuur sinds het jaar 2000. Zij was de bindende factor van de stichting met Mondial Apeldoorn, het platform voor ontwikkelingssamenwerking en van de stichting BAC-fonds “het goede doel” van de belastingdienst in Apeldoorn. Joke bezocht vele vergaderingen van Mondial en zat ook daar in het bestuur. Ze hielp op de muziekavonden en de fietsmarathons  bij de BAC en zorgde zo voor de nodige financiën.

Ze bracht tijdens de bestuursvergaderingen van de stichting verslag uit.

Joke vindt het nu na zoveel jaren de hoogste tijd om afscheid van het bestuur te nemen.

 

Lucy Römer is in het bestuur gekomen direct na het overlijden in februari 2017 van haar man Rob Roelofsen (lid van het bestuur). Lucy nam het voortouw bij festivals en verkoopacties en haar enthousiasme en gouden handen waren daarbij een pre. Zij is vele malen in Sri Lanka geweest, bracht koffers vol sportkleding voor de jeugd mee. Door haar positiviteit en openheid was ze bij de vrouwensociëteiten en de kinderen erg geliefd. Zij heeft aan meerdere projecten in Ella en Anuradhapura meegedaan en blijft gelukkig betrokken bij een project in Ella.

Lucy verlaat het bestuur doordat andere prioriteiten op haar pad zijn gekomen.

 

Mike Krabbenborg is samen met Lucy Römer in het bestuur gekomen in 2017. Mike heeft veel voor de stichting gedaan. Hij reed vaak met zijn grote auto, in snelle vaart, menigeen naar bijeenkomsten overal in het land. Fungeerde soms als secretaris, dan weer (op papier) als penningmeester.

Mike is al vanaf het begin van de pandemie ernstig door corona getroffen.

Hem is aangeraden voor een rustiger leven te gaan en jammer genoeg moeten daarvoor sommige vrijwilligersbaantjes wijken. Ook onze stichting.

 

Wilma de Wit, ambassadeur, zus van Theo de Wit, is samen met haar zussen Gerda en Ans vanaf de oprichting in1993 betrokken geweest bij de stichting.

In 1999 werden zij benoemd tot ambassadeur.

Zij allen hebben de stichting gepromoot en waren veelal aanwezig op bestuursvergaderingen en stonden tijdens festivals in Apeldoorn voor en achter de kraam onvermoeid de stichting aan te prijzen. Zij hebben in hun familie en grote kennissenkring voor vele donateurs gezorgd.

Wilma vindt het tijd om af te zien van het ambassadeurschap en laat Ans nu bij het nieuwe bestuur achter.