Wie zijn wij & wat doen wij?

Stichting

De stichting probeert door geldelijke steun van donateurs en fondsen in Nederland de positie van kansarme personen of gemeenschappen in Sri Lanka te verbeteren, in het bijzonder die van kinderen en gehandicapten

Education

Kinderen en/of hun gezinnen worden gesponsord door of via de stichting, waardoor kinderen de kans krijgen volledig onderwijs te volgen, af te ronden en een zelfstandige toekomst op te bouwen.

Projecten

De stichting financiert projecten, o.a. microkredieten, om gezinnen in kansarme gebieden op het platteland de mogelijkheid te geven hun levensstandaard naar een hoger peil te brengen.

 Doel

Doel

Het verbeteren van de positie van kansarmen in Sri Lanka, voornamelijk die van kinderen en gehandicapten en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Een paar projecten

Projecten

Nieuwsberichten en gelegenheid tot een reactie