Lopende Projecten

 

2022: Uitbreiding Léon Thijssen Education Centre (LTEC), gemeenschapshuis in Paniyankadawala met tweede verdieping.